Rekrytointipalvelut

Johto- ja asiantuntijatason henkilön rekrytointi on tärkeä ja kauaskantoinen investointi. Onnistunut rekrytointi tuottaa positiivisia tuloksia nopeasti.

Rekrytointi aloitetaan asiakasorganisaation nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden määrittelyllä. Syvällinen analyysi varmistaa, että työyhteisö ja rekrytoitava henkilö sopivat toisilleen mahdollisimman hyvin ja että henkilön osaaminen vastaa asiakkaan odotuksia. Rekrytointikonsulteillamme on laajaa kokemusta ja näyttöä johto- ja asiantuntijatason resursoinnista mm. tietotekniikassa, insinöörialalla, taloushallinnossa, myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä sekä henkilöstöhallinnossa. He ymmärtävät asiakkaan toimintaympäristöä koskevat erityispiirteet. 


Koska tarpeet ja rekrytointilanteet ovat erilaisia, valitsemme asiakkaamme kanssa tarkoituksenmukaisen rekrytoinnin toteutustavan rekrytointipalveluistamme. Palveluitamme ovat ilmoitusrekrytointi, yhdistelmähaku ja suorahaku. Valittua menetelmää täydennetään tarvittaessa sopivilla arviointipalveluilla ja urakonsultoinnilla.


Ilmoitusrekrytointi on sopiva rekrytointiratkaisu silloin, kun tehtävänkuva on selkeä ja sopivia hakijoita on riittävästi. Valitsemme 

työtehtävään sopivat ilmoitusmediat, jotka tuottavat hyviä hakijoita ja tukevat asiakkaan työnantajamielikuvaa. Parhaiten

ilmoitusrekrytoinnilla tavoitetaan työpaikkaa aktiivisesti etsivät hakijat. Ilmoitusrekrytointi voidaan toteuttaa asiakkaan nimellä tai anonyymisti asiakaan toivomuksen mukaan.

Lataa modernin rekrytoijan tietopaketti!

Yhdistelmähaku

Yhdistelmähaussa ilmoitusrekrytointiin yhdistetään hakijoiden etsintä kandidaattitietokannoista. Näin toimimalla tavoitetaan laajempi joukko hakijoita. Yhdistelmähaku sopii tilanteeseen, jossa ilmoitusrekrytoinnin ei uskota tuottavan riittävästi hyviä hakijoita.

Lataa hyvän rekrytoinnin muistilista!