ManpowerGroupin kansainvälinen tietosuojakäytäntö

ManpowerGroupille tietosuoja on tärkeää. Se on osa arvomaailmaamme ja osoittaa, että kunnioitamme työntekijöitämme, kollegoitamme ja asiakkaitamme, ja että olemme sitoutuneet eettisesti korrektien palvelujen tarjoamiseen.

Voimaantulopäivämäärä: 1.12.2015

Me ManpowerGroup Inc:ssä ja sen tytäryhtiöissä ja osakkuusyrityksissä, jotka on lueteltu täällä (”ManpowerGroup”), kunnioitamme tietosuojaasi. Tätä kansainvälistä tietosuojakäytäntöä sovelletaan (1) työnhakijoihin, (2) asiakkaalle vuokrattuihin työntekijöihin tai henkilöihin, joille tarjotaan uravalmennusta, (3) käyttäjiin, jotka käyttävät verkkosivuja ja sovelluksia, jotka on lueteltu täällä ja (4) asiakkaiden ja toimittajien edustajiin. Tätä käytäntöä ei sovelleta ManpowerGroupin päänkonttoriin eikä eri maissa työskentelevään henkilöstöön, jonka ManpowerGroup on palkannut ja joka työskentelee suoraan ManpowerGroupin palveluksessa.

Tietosuojakäytännössä kuvataan millaisia henkilökohtaisia tietoja kerätään, tietojen käyttötapa, tahot, joiden kanssa tiedot jaetaan sekä niitä oikeuksia ja valintoja, joita yksittäisellä käyttäjällä on. Kerromme lisäksi miten huolehdimme tietosuojasta ja miten meihin voi ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi tietosuojakäytännöistä tai tietoihin liittyvien oikeuksien käyttämiseksi. Tietosuojakäytäntömme voivat vaihdella toimintamaittain paikallisten toimintatapojen ja lainsäädäntövaatimusten perusteella. Voit tarkastella joitakin maakohtaisia tietoja napsauttamalla tätä.

Voit siirtyä haluamaasi kohtaan napsauttamalla linkkiä alla:

 

Kerättävät tiedot

Keräämme henkilökohtaisia tietoja monin eri tavoin, kuten ManpowerGroupin verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta, ManpowerGroupin tapahtumissa, puhelimessa ja faksilla, työhakemuksista ja henkilökohtaisissa rekrytointitapaamisissa sekä vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Voimme kerätä seuraavia henkilökohtaisia tietoja (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

 • yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • käyttäjätunnus ja salasana, jos rekisteröidyt verkkosivuillemme
 • maksutiedot (maksukortin numero, voimassaolon päättymispäivämäärä ja tunnuskoodi tai vastaava)
 • joidenkin sivuillamme olevien sovellusten edellyttämiä sijaintitietoja
 • ystäviesi tai muiden henkilöiden tiedot, jotka annat meille yhteydenottoa varten ja
 • muut tiedot, joita saatat antaa meille esimerkiksi kyselyissä tai yhteydenottolomakkeessa.

Jos työskentelet asiakkaallamme tai olet työnhakija, joka hakee työpaikkaa tai luo tilin työpaikan hakemista varten, voimme lisäksi kerätä seuraavia henkilökohtaisia tietoja (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

 • työkokemus ja koulutus
 • kielitaito ja muut työhön liittyvät taidot
 • sosiaaliturvatunnus, kansallinen henkilötunnus tai muu valtion myöntämä tunnus
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • pankkiyhteystiedot
 • kansalaisuus ja työluvan tila
 • toimintarajoitteet ja terveystiedot
 • huumetestien sekä rikosrekisterin ja muiden taustatietojen tarkastuksen tulokset
 • etuuksiin liittyvät tiedot
 • verotukseen liittyvät tiedot
 • suosittelijoiden antamat tiedot ja
 • ansioluettelon tiedot, urakehitykseen liittyvät tiedot ja muut tiedot työhön liittyvistä pätevyyksistä.

Voimme lisäksi kerätä tietoja, joita annat muista ihmisistä, kuten hätätilanteissa yhteyshenkilöinäsi toimivista henkilöistä.

Automaattisesti kerättävät tiedot

Jos vierailet verkkosivuillamme, voimme kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti käyttämällä evästeitä, verkkojäljitteitä ja palvelinten lokitiedostoja. Tällä tavoin kerättyihin tietoihin sisältyvät IP-osoite, laitetunnus, selaimen ominaisuudet, laitteen ominaisuudet, käyttöjärjestelmä, kieliasetukset, URL-viittaukset, tiedot ManpowerGroupin verkkosivuilla tehdyistä toimista, verkkosivuilla käyntien päivämäärä- ja kellonaikatiedot ja muut käyttötilastotiedot. ”Eväste” on tiedosto, jonka verkkosivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen, jolla on muodostettu yhteys internetiin. Eväste yksilöi kävijän selaimen tai tallentaa tietoja tai asetuksia selaimessa. ”Verkkojäljite” tunnetaan myös nimillä internettunniste, pikselitunniste ja tyhjä GIF-kuva. Se yhdistää internetsivut palvelimiin ja niiden evästeisiin ja sitä käytetään evästeiden keräämien tietojen lähettämiseen takaisin palvelimeen. Näillä automatisoiduilla menetelmillä voidaan kerätä ”navigointitietoa” eli lokitietoja linkeistä ja muusta sisällöstä, joita kävijä painaa verkkosivuilla käynnin aikana. Kun kävijä siirtyy sivustolla kohdasta toiseen klikkaamalla, tiedot kävijän toimista voidaan kerätä ja tallentaa. Yhdistämme tietyt kävijästä automaattisesti kerätyt tiedot, kuten selaimen tiedot, muihin käyttäjästä saatuihin tietoihin esimerkiksi sen selvittämiseksi, onko vastaanottaja avannut lähettämämme sähköpostiviestin. Selain voi kertoa, miten voit saada ilmoituksen tietyntyyppisistä evästeistä tai miten voit rajoittaa tai poistaa käytöstä tietynlaiset evästeet. Ota kuitenkin huomioon, että ilman evästeitä et ehkä voi käyttää kaikkia ManpowerGroupin verkkosivujen ominaisuuksia. Pyydämme lain määräämässä laajuudessa suostumuksesi ennen henkilökohtaisten tietojen keräämistä evästeillä tai muilla vastaavilla automaattisilla keinoilla.  

Verkkosivuillamme olevien kolmansien osapuolten sovellusten, työkalujen, pienoisohjelmien ja sosiaalisen median jakotyökalujen kaltaisten apuohjelmien toimittajat voivat myös käyttää automaattisia toimintoja tietojen keräämiseksi niiden toimittamien toimintojen käytöstä. Toimittajat keräävät suoraan nämä tiedot noudattamalla omia tietosuojakäytäntöjään tai tietosuojailmoituksiaan. ManpowerGroup ei vastaa sovellettavan lainsäädännön rajoissa muiden toimittajien tietojenkäsittelykäytännöistä. 

 

Kerättyjen tietojen käyttötapa

Käytämme edellä kuvattuja tietoja seuraavien toimintojen suorittamiseen (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

 • henkilöstöratkaisujen toimittaminen sekä ihmisten ja työpaikkojen yhdistäminen
 • verkkotilien luominen ja hallitseminen
 • maksujen käsitteleminen
 • asiakas- ja toimittajasuhteiden hallitseminen
 • mainosmateriaalien lähettäminen, hälytysten lähettäminen vapaista työpaikoista ja muu viestittäminen
 • erikoistapahtumista, kampanjoista, ohjelmista, tarjouksista, tutkimuksista, kilpailuista ja markkinatutkimuksista tiedottaminen ja niihin osallistumisen hallitseminen
 • tiedusteluihin vastaaminen
 • liiketoiminnan harjoittaminen, arvioiminen ja kehittäminen (mukaan lukien palvelujen kehittäminen, tehostaminen, analysoiminen ja parantaminen, viestinnän hallitseminen, datan analysoiminen sekä kirjanpito-, auditointi- ja muiden sisäisten toimintojen suorittaminen)
 • petoksilta ja muilta laittomilta toimilta, vaateilta ja velvoitteilta suojautuminen sekä niiden tunnistaminen ja estäminen
 • sovellettavien lainsäädäntövaatimuksien, alan keskeisten standardien, sopimusvelvoitteiden ja ManpowerGroupin käytäntöjen noudattaminen ja täytäntöönpano.

Jos työskentelet ManpowerGroupin asiakasyrityksessä tai olet työnhakija ja haet työpaikkaa tai luot tilin työpaikan hakemista varten, käytämme tässä kansainvälisessä tietosuojakäytännössä kuvattuja tietoja paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa edellä lueteltujen toimintojen lisäksi myös seuraavissa tarkoituksissa:

 • työllistymismahdollisuuksien ja työn tarjoaminen
 • HR-palvelujen tuottaminen, kuten etuusohjelmien, palkanmaksun, suoritusten hallinnan ja kurinpitotoimien hallinta
 • lisäpalvelujen tarjoaminen, kuten koulutuksen, urakonsultoinnin ja uramuutospalvelujen tarjoaminen
 • arvioidessamme soveltuvuuttasi tiettyyn tehtävään ja
 • datan analysoiminen, kuten (i) työnhakijakannan ja ManpowerGroupin asiakasyrityksessä työskentelevien tietojen analysoiminen, (ii) yksilöllisen suorituskyvyn ja ominaisuuksien arvioiminen mukaan lukien työhön liittyvien taitojen pisteytys, (iii) puutteiden tunnistaminen taidoissa, (iv) tietojen käyttäminen henkilöiden ja työtilaisuuksien yhdistämiseksi ja (v) tietovirran analysointi (rekrytointitoiminnan trendit).

Saatamme käyttää tietoja myös muilla tavoilla, joista ilmoitamme erikseen tietojen keräämisen yhteydessä tai ennen tietojen keräämistä.

Käytämme lisäksi evästeillä, verkkojäljitteillä, pikseleillä, palvelinten lokitiedostoilla ja muilla automaattisilla tavoilla kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: (i) verkkosivujemme personointi, (ii) käyttäjän kiinnostuksen kohteita ja verkkosivuston käyttötapoja vastaavan sisällön personointi ja (iii) ManpowerGroupin verkkosivuston ja liiketoiminnan muiden osa-alueiden hallitseminen. Pyydämme lain määräämässä laajuudessa suostumuksesi ennen tietojen keräämistä evästeillä tai muilla vastaavilla automaattisilla keinoilla.

Käytämme verkkosivuillamme myös kolmansien osapuolten analysointipalveluja, joihin lukeutuvat Google Analytics ja Adobe Omniture. Näitä palveluja hallinnoivat analysointipalvelujen tuottajat käyttävät evästeiden, palvelinten lokitiedostojen ja verkkojäljitteiden kaltaisia tekniikoita, jotka auttavat meitä analysoimaan käyttäjien verkkosivujen käyttöä. Näillä keinoilla kerätyt tiedot (mukaan lukien IP-osoite) voidaan luovuttaa mainittujen analysointipalvelujen tuottajille ja muille asianmukaisille kolmansille osapuolille, jotka käyttävät tietoja esimerkiksi ManpowerGroupin verkkosivustojen käytön arvioimiseen. Lisätietoja analysointipalveluista ja tietojesi analysoinnin kieltämisestä on seuraavilla sivuilla ja täydentävillä maakohtaisilla sivuilla:

 

Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta

Voimme kerätä verkkosivuillamme tietoja kävijöiden toiminnasta, jotta voimme tarjota yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita vastaavia tuotteita ja palveluja. Saatamme hankkia tietoja tätä tarkoitusta varten myös kolmansien osapuolten verkkosivuilta, joilla on ManpowerGroupin mainoksia. Kansainvälisen tietosuojakäytännön tässä osassa kerrotaan tarkemmin siitä, miten voit tehdä valintoja.

Voit nähdä joitakin mainoksiamme muilla verkkosivuilla, koska käytämme kolmansien osapuolien mainosverkostoja. Mainosverkostojen kautta voimme kohdistaa sanomamme käyttäjille väestötietojen, kiinnostuksen kohteiden ja eri asiayhteyksien perusteella. Mainosverkostojen kautta voimme seurata verkkotoimintoja keräämällä tietoja automaattisilla keinoilla, mukaan lukien kolmansien osapuolien evästeet, palvelinten lokitiedot, pikselit ja verkkojäljitteet. Verkostot näyttävät näiden tietojen perusteella mainoksia, jotka on räätälöity vastaamaan kävijän yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita. Mainosverkosto voi kerätä ManpowerGroupin puolesta tietoja käynneistäsi verkkosivuilla, joilla on mainoksiamme. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi tarkastelemistasi sivuista ja verkkosivuilla tekemistäsi toimista. Tällaisia tietoja kerätään sekä ManpowerGroupin verkkosivuilla että kolmansien osapuolien verkkosivuilla, jotka ovat osa mainosverkostoa. Prosessi auttaa meitä seuraamaan markkinointitoimenpiteidemme vaikutuksia. Jos et halua olla mukana kävijän kiinnostuksen kohteisiin perustuvassa mainosverkostossa, siirry sivulle http://www.aboutads.info/choices/. Pyydämme lain määräämässä laajuudessa suostumuksesi ennen tietojesi käyttämistä kävijän kiinnostuksen kohteisiin perustuvassa mainonnassa.

ManpowerGroupin verkkosivuja ei ole suunniteltu siten, että ne reagoisivat selaimen seurantaestoon.

Tietojen jakaminen

Emme luovuta käyttäjistä kerättyjä henkilökohtaisia tietoja muulla kuin tässä kansainvälisessä tietosuojakäytännössä tai tiettyjen toimintojen yhteydessä annetussa erillisessä ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Jaamme henkilökohtaisia tietoja toimittajien kanssa, jotka suorittavat ManpowerGroupille palveluja ohjeidemme mukaisesti. Emme anna toimittajille lupaa käyttää tai luovuttaa kerättyjä tietoja muissa tarkoituksissa kuin palvelujen tuottamiseksi ManpowerGroupin puolesta tai lainsäädäntövaatimusten täyttämiseksi. Voimme jakaa henkilökohtaisia tietojasi (i) tytär- ja osakkuusyritystemme kanssa, (ii) työtilaisuuksia mahdollisesti tarjoavien asiakkaiden tai työnhakijoiden vuokraamisesta kiinnostuneiden asiakkaiden kanssa, jos olet työnhakija, ja (iii) muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten rekrytointikonsulttien ja -alihankkijoiden kanssa, työn etsimiseksi sinulle.

Voimme lisäksi luovuttaa käyttäjästä kerättyjä tietoja (i) jos laki tai oikeusprosessi niin vaatii, (ii) jos lainvalvontaviranomainen tai muu viranomainen esittää laillisen tietojen luovutuspyynnön ja (iii) jos tietojen luovuttaminen katsotaan välttämättömäksi tai tarpeelliseksi fyysisten vahinkojen tai taloudellisten menetysten estämiseksi tai epäillyn, tapahtuneen petoksen tai laittoman toiminnan tutkimiseksi. Pidätämme lisäksi oikeuden siirtää käyttäjistä kerätyt henkilökohtaiset tiedot liiketoiminnan tai omaisuuserien osittaisen tai kokonaan tapahtuvan myynnin tai siirron yhteydessä (mukaan lukien yhtiön uudelleenjärjestely, lopettaminen ja konkurssi).

Kolmansien osapuolien apu- ja pienoisohjelmien avulla ManpowerGroupin verkkosivuilla kerätyt tiedot (kuten tiedot kävijän sosiaalisen median jakotyökalun käytöstä) ovat suoraan apu- ja pienoisohjelmien toimittajien keräämiä tietoja. Näihin tietoihin sovelletaan apu- ja pienoisohjelmien toimittajien tietosuojakäytäntöjä. ManpowerGroup ei vastaa näiden toimittajien tietojenkäsittelykäytännöistä.

 

Käyttäjän oikeudet ja valinnat

Voit valita, miten henkilökohtaisia tietojasi kerätään ja miten sinuun ollaan yhteydessä. Voit päivittää asetuksesi pyytämällä meitä poistamaan tietosi postituslistoilta, käyttämällä oikeuksiasi tai lähettämällä pyynnön tämän kansainvälisen tietosuojakäytännön kohdassa ”Yhteydenotto” annettuja ohjeita noudattaen. Voit pyytää oikeudenkäyttöalueesi lakien sallimassa laajuudessa lähettämään sinusta kerätyt henkilökohtaiset tiedot tai pyytää oikaisemaan, korjaamaan tai poistamaan tietosi tai estää niiden käytön ottamalla meihin yhteyttä alla esitetyllä tavalla. Voit lain asettamissa rajoissa perua meille aiemmin antamasi suostumuksen tai kieltää milloin tahansa laillisilla perusteilla henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn. Noudatamme ohjeitasi.

Lisätietoja kuluttajan kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan kieltämisestä ja mainosverkostosta eroamisesta on osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/.

Ilmoitus Kalifornian asukkaille

Kalifornian asukkaat voivat tietyin rajoituksin pyytää ManpowerGroupia toimittamaan heille (i) luettelon henkilökohtaisten tietojen tietyistä luokista, jotka olemme luovuttaneet kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten edeltävän kalenterivuoden aikana ja (ii) asianomaisten kolmansien osapuolien tunnistetiedot. Kalifornian asukkaat voivat esittää pyynnön ottamalla meihin yhteyttä alla olevassa kohdassa Yhteydenottoesitetyllä tavalla.

Tietojen siirtäminen

Voimme siirtää käyttäjistä kerättyjä henkilökohtaisia tietoja alkuperäisen tiedonkeruumaan ulkopuolelle.  Näissä maissa eivät ehkä ole voimassa samanlaiset tietosuojalait kuin maassa, jossa käyttäjä alun perin antoi tiedot. Suojaamme muihin maihin siirretyt tiedot tässä kansainvälisessä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Jos asut Euroopan talousalueella (”ETA”) tai Sveitsissä, täytämme sovellettavat, henkilökohtaisten tietojen suojaamista koskevat lainsäädäntövaatimukset siirtäessämme tietoja vastaanottajille ETA-maiden tai Sveitsin ulkopuolella.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Huolehdimme henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä keinoilla, jotka suojaavat tahattomalta, laittomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, menetykseltä, muutoksilta, tarkastelulta, luovuttamiselta tai käytöltä.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille, sovelluksiin ja palveluihin

Verkkosivuillamme voi olla palvelujen etsimisen helpottamiseksi ja tiedon jakamiseksi linkkejä kolmansien osapuolien sivuille, sovelluksiin ja palveluihin, joiden tuottajat eivät ole ManpowerGroupin osakkuusyrityksiä. Näillä yrityksillä voi olla käytössä omat tietosuojailmoituksensa tai -käytäntönsä, joihin suosittelemme tutustumaan. Emme vastaa muiden kuin ManpowerGroupin verkkosivujen, sovellusten ja palvelujen tietosuojakäytännöistä.

Kansainvälisen tietosuojakäytännön päivitykset

Tätä kansainvälistä tietosuojakäytäntöä (mukaan lukien mahdolliset täydentävät tiedot) voidaan päivittää ajoittain henkilökohtaisten tietojen käsittelykäytännöissä tapahtuvien muutosten perusteella. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista julkaisemalla niistä ilmoituksen ManpowerGroupin verkkosivuilla. Tietosuojakäytännön yläosaan merkitään viimeisimmän muutoksen päivämäärä.

Yhteydenotto

Jos sinulla on tähän kansainväliseen tietosuojakäytäntöön liittyviä kysymyksiä tai kommentteja tai jos haluat käyttää oikeuksiasi tai pyytää muuttamaan sinusta kerättyjä tai asetuksiasi koskevia tietoja, ota yhteyttä lähettämällä kirje seuraavaan osoitteeseen:

ManpowerGroup Inc.
Tiedoksi: General Counsel
100 Manpower Place
Milwaukee, WI 53212

Jos asut EU-maassa, lähetä kirje osoitteeseen:

Experis
Tiedoksi: Director of Legal Affairs, EMEA
The Helicon
One South Place
London EC2M 2RB
United Kingdom