Projektiratkaisut


Joskus asiakkaalla on monimutkaisempi resursointi- tai kehitystarve, kuten kokonaisen tiimin tai yksikön perustaminen, rekrytointiprosessin tehostaminen, resurssien osaamisen siirto tai laajamittainen organisaation osaamiskartoitus.

Näihin tarpeisiin olemme kehittäneet Experis Projektiratkaisut, joissa voimme ottaa vastuullemme kokonaan tai osittain projektin johtamisen ja resursoinnin. 

Jokainen projektiratkaisu suunnitellaan asiakkaan lähtötilanne, tavoitteet ja aikataulu huomioiden. Tyypillisesti projektiratkaisu sisältää resursointipalvelua, asiantuntijaosaamista sekä projektin johdon.