Soveltuvuusarvioinnit asiantuntijoille ja keskijohdolle

Soveltuvuusarviointi auttaa varmistumaan henkilön sopivuudesta haettavaan rooliin ja organisaatioon. Käyttämämme psykometriset menetelmät on kehitetty erityisesti henkilövalintojen tueksi. Niiden avulla saadaan täsmennettyä ja syvennettyä työhaastattelussa muodostunutta kuvaa henkilöstä. Soveltuvuusarviointimme muodostuu aina etukäteen tehtävistä online tehtävistä ja konsultin kanssa käytävästä kompetenssipohjaisesta haastattelusta. Lisäksi voimme sisällyttää arviointipalveluun erilaisia käyttäytymistä tarkkailevia simulaatioita, joilla kuvaa henkilön potentiaalista saadaan syvennettyä. Konsulttimme antaa soveltuvuusarvioinnin jälkeen selkeän suosituksen henkilön/henkilöiden sopivuudesta tehtävään. Arviointi rakennetaan osallistujalle positiiviseksi kokemukseksi, josta hän saa eväitä omaan kehittymiseensä.

Soveltuvuusarvioinnilla saadaan tietoa esim.

  • Arvioitavalle tyypillisestä, luontaisesta käyttäytymisestä tai toimintamalleista työympäristössä

  • Työmotivaatiota lisäävistä ja heikentävistä tekijöistä

  • Arvioitavan odotuksista

  • Motivaatiosta ja arvoista

  • Esimies- tai raportointityyleistä

  • Myyntiprosessin osa-alueiden hallinnasta ja myyntityylistä

  • Arvioitavalle tyypillisistä toimintatavoista erilaisten tiimien jäsenenä

Johdon henkilöarvioinnit / Johtamispotentiaali