Yhdistelmähaku


Yhdistelmähaun mahdollisuudet

Yhdistelmähaussa potentiaalisten ehdokkaiden tavoittelu ei rajoitu ainoastaan aktiivisesti työnhaussa oleviin. Hakuilmoituksen lisäksi yhdistelmähaussa hyödynnetään eri tietokantoja, verkostoja ja hakukoneita myös piilevien ehdokkaiden tavoittamiseksi. Näin toimimalla tavoitetaan laajempi joukko hakijoita. Yhdistelmähaku sopii tilanteeseen, jossa pelkän ilmoitushaun ei uskota tuottavan riittävästi hyviä hakijoita tai haluatte löytää tehtävään parhaan saatavilla olevan tekijän.

​​