Suorahaun rooli strategisena työkaluna

Muutos yrityksessä - mitä tämä tarkoittaa?

Suorahaku on kaikille prosessin osapuolille aina enemmän kuin pelkkä henkilö- tai työpaikkavalinta – se on yhdessä kuljettu matka ja yksittäistä valintaa syvempi kokemus.  

Suorahakukonsultin / Headhunterin ammattitaitoa mittaa hänen kyvykkyytensä ottaa kantaa siihen, millainen suorahaettavan henkilön tulisi profiililtaan olla, jotta hän paitsi menestyisi, myös viihtyisi hyvin toimeksiantavan yrityksen avoimessa tehtävässä.  

Itse näen, että suorahakua kannattaa hyödyntää myös tilanteessa, jossa yrityksen strategiassa on tapahtunut tai siinä tulee tapahtumaan merkittäviä muutoksia, joita halutaan kirkastaa uudella johtajanimityksellä. Johtajavalintojen kautta yrityksen strategia joko jalkautuu tai ei jalkaudu, joten kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta.”  
Rohkea rekrytoija näkee suorahakukumppanuuden myös omia käsityksiään kyseenalaistavana mahdollisuutena. Parhaimmillaan kumppanuus tarjoaa kaivattua kotipesän ulkopuolista näkemystä ja tuo rohkeampaa ajattelua henkilövalintoihin. Ripaus lisää riskinottokykyä rekrytoinneissa ei meille suomalaisille ole pahitteeksi, jos halutaan saada aikaan aitoa muutosta.” 

          Anne Koivusaari, Business Director 

Suorahakukonsultti auttaa yrityksen strategian muuttuessa 

Toimeksiantavalle yritykselle ja rekrytoivalle esimiehelle suorahakukonsultti on parhaimmillaan ajatuksia kirvoittava sparraaja, joka haastaa asiakastaan pohtimaan yhteistyötä yksittäistä henkilövalintaa pidemmälle.  

Suorahaku ei ole ihannekandidaatin toivottujen ominaisuuksien listaamista toimeksiantavan asiakkaan päiväunien pohjalta, eikä tämän listan pohjalta tapahtuvaa puolisattumanvaraista soittelua kiinnostaville profiileille. Suorahaku on ennen kaikkea syvällistä, toimeksiantavan organisaation toimintaympäristön tuntemista ja suorahakuprosessin systemaattista, taitavaa rakentamista tulevaisuuden toimintaedellytysten ja -tavoitteiden pohjalta.