Asiakkaamme kertovat

Lue miten asiakkaamme ovat ratkaisseet  resursointiin liittyviä haasteita omissa organisaatioissaan.

Enfolla panostetaan strategiseen HR-kumppanuuteen ja houkuttelevaan työnantajakuvaan

Pohjoismainen IT-palvelutalo Enfo tarjoaa IT-ulkoistusta, talousprosessien ulkoistuspalveluja sekä IT-konsultointipalveluja.

Enfon tavoitteena on olla Suomen paras työpaikka. Siksi on tärkeää, että Enfon resursointikumppanina on luotettava, vakaa ja vastuullinen yritys. Enfo lähtee siitä, että heille tulevat ammattilaiset tuntevat itsensä enfolaisiksi alusta saakka, jo asiakaspalvelun laadunkin takia. Enfo rakentaa kumppanuuksia, joiden ansiosta sen asiakkaat voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa myös silloin, kun tarpeet ja volyymit muuttuvat nopealla aikataululla. Siksi Enfolle onkin tärkeää, että myös HR-kumppanilla on kykyä skaalautua muuttuviin tilanteisiin sekä liiketoiminnan volyymin vaihteluihin. Yhteistyön on oltava sujuvaa kaikissa tilanteissa. Kumppanuutta pitkäjänteisesti kehittämällä opitaan toinen toisten yrityskulttuurit ja odotukset. Kun tahtotila ja sitoutuminen ovat olemassa, aletaan resursointiyhteistyössäkin lähestyä strategista kumppanuutta.

Anni Pelli-Mikkonen, Enfon Group Sourcing Director toteaa, että Enfo on tietoisesti vähentänyt kumppaneidensa määrää, jolloin toimittajahallinta on tehokkaampaa ja yhteistyö valittujen toimittajien kanssa tiiviimpää ja tuloksellisempaa. "Laajan HR-palveluvalikoimansa ja vahvan pohjoismaisen markkina-asemansa ansiosta ManpowerGroup pystyy hyvin vastaamaan Enfon monipuolisiin tarpeisiin ja tuomaan resursointiimme joustavuutta sekä tukemaan liiketaloudellisia tavoitteitamme. Syvällisessä kumppanuussuhteessa jaetaan sekä riskejä että tuottoja", Pelli-Mikkonen määrittelee.

Anni Pelli-Mikkonen, Director, Group Sourcing

Experis Vuokrajohtajapalvelu ratkaisi kiperän tilanteen

Aditro on johtava HR-, palkka- ja taloushallinnon palveluntarjoaja. Ratkaisuillaan yritys tukee asiakkaidensa prosessien kehitystä ja helpottaa päivittäisiä rutiineja, auttaen siten luomaan sujuvuutta työpäivään.

Kun pitkään ulkomaista tulosyksikköä vetänyt johtaja irtisanoutui, seuraajahaku käynnistettiin saman tien, mutta ylimenokausi päätettiin hoitaa asiantuntijavuokrauksen kautta.

”Yritykset ja organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa. Kun tilanteet vaihtuvat yllättäen, vaaditaan nopeita päätöksiä ja tehokasta toimeenpanoa. Experis Vuokrajohtaja-palvelun kautta löysimme parissa päivässä uuden henkilön avoimeksi tulleeseen johtajan tehtävään. Lähdimme liikkeelle siitä, että vuokrajohtajaa käytetään niin kauan, kunnes uusi johtaja löydetään. Nopeasti kävi ilmi, että vuokrajohtajalla oli etsimämme kompetenssi, joten rekrytointipäätös oli helppo.”
”Palvelu toimi kuin unelma: parissa päivässä olimme saaneet päteviä kandidaatteja ja sopimus tehtiin pikavauhdilla.” 

 Merja Vehmainen, HR Manager, Finland and Estonia

Yhteistyön sujuvuus ja työn laatu tekivät rekrytointikumppanin valinnasta helpon


”Luottamuksen syntyyn on vaikuttanut myös avoimuus kaikessa kommunikoinnissa sekä konsultin rohkeus tuoda näkökantansa selkeästi esille rekrytointiprosessin eri vaiheissa, myös lopullisessa valinnassa.”

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Suomen toiminnot työllistävät noin 750 henkilöä. Kun Suomessa tehtiin päätös johto- ja asiantuntijatason rekrytointien keskittämisestä Experikselle, tärkeimmät valintakriteerit olivat rekrytointikonsultin ammattitaito, prosessien hallinta sekä kokonaispalvelun saaminen yhdestä osoitteesta. Valinta on osoittautunut oikeaksi kerta toisensa jälkeen, onpa kyseessä ollut lakimiehen, rakennuttaja-asiamiehen, Controllerin tai yksikönjohtajan tehtävän täyttäminen. 

"Eniten arvostamme tietysti sitä, että Experiksen rekrytointiosaaminen, arviointipalvelut, hakukanavat ja verkostot ovat ajan tasalla ja tuottavat riittävästi laadukkaita, kriteerimme täyttäviä hakijoita", kiteyttää Peabin henkilöstöjohtaja Marit Telin.
”Kun konsultti on pitänyt jokaisen hakuprosessin langat tiukasti käsissään, olemme pystyneet keskittymään täysipainoisesti lopullisiin valintahaastatteluihin. Experis-konsultti on nopeasti oppinut lukemaan yhtiömme toimintakulttuuria ja sitä, millaiset hakijat parhaiten soveltuvat työyhteisöömme ja arvomaailmaamme.  Luottamuksen syntyyn on vaikuttanut myös avoimuus kaikessa kommunikoinnissa sekä konsultin rohkeus tuoda näkökantansa selkeästi esille rekrytointiprosessin eri vaiheissa, myös lopullisessa valinnassa.”
Maarit Telin, Henkilöstöjohtaja