Työmaailman trendit

Maailma on siirtynyt uuteen todellisuuteen, jossa inhimillisestä potentiaalista on tullut talouskasvun veturi ja osaamisesta erilaistava tekijä.

Pääoma ja teknologia eivät enää ole kasvun ja tuottavuuden tae. Paine löytää ja kehittää uusia innovaatioita on suurempi kuin koskaan. Nyt yritykset tarvitsevat nimenomaan inhimillistä pääomaa. Olemme siirtyneet Human Age -aikakauteen, jossa yksilöiden merkitys kasvaa ja osaamisen hankinnasta sekä hyödyntämisestä tulee yritysten tärkein kilpailuvaltti.

työmaailma trendit