Experis mukana Vuoden Nuori Johtaja-valinnassa

Tuleva Vuoden Nuori Johtaja on millenniaali! Mikä hänelle on tärkeää?


Y-sukupolvesta eli millenniaaleista puhutaan usein hyvin omanlaisena, erityiskohtelua vaativana ryhmänään, mutta loppujen lopuksi hyvin perinteiset asiat, kuten raha ja turvallinen työpaikka sekä ura korostuvat heidänkin kohdallaan.  Globaalisti Y-sukupolvi on suurin ”ryhmä” työelämässä. Sen edustajat ovat johtamassa yrityksiä tulevaisuuteen – heidän arvonsa, johtamisoppinsa sekä visionsa muokkaavat samalla koko työelämää. ”Vuoden Nuoren Johtaja -kilpailu on oivallinen foorumi nostaa esille sellaisia johtajia, joita voi ihailla ja joiden johtamista voi benchmarkata”, sanoo ManpowerGroupin viestintäjohtaja Mika Wilén. Johto- ja asiantuntijatason rekrytointeihin erikoistunut Experis on päivittäin tekemisissä Y-sukupolven talenttien kanssa. ”Ura, oman osaamisen kehittäminen, haastava ja merkityksellinen työ” – siinä asiat, jotka tätä ryhmää parhaiten luonnehtivat. Työelämän nopearytmisyys näkyy myös työsuhteiden ”kuluttamisessa”, ja Y-sukupolvi on sitoutuneempaa ja lojaalimpaa itselleen kuin työnantajille”, Mika Wilén muistuttaa.

Mutta mitkä muut asiat nousevat tärkeiksi millenniaalien työelämässä? Lue lisää tutkimuksessa esille tulleista huomioista:
  • Y-sukupolvi valmistautuu tekemään “uramaratonin”. Yli puolet arvioi työskentelevänsä yli 65-vuotiaana. 37 % uskoo työskentelevänsä yli 70-vuotiaaksi, ja 12 % sanoo työskentelevänsä viimeiseen asti. Japanissa luku on yli kolmannes.

  • Y-sukupolvi työskentelee pitempään ja ahkerammin kuin aikaisemmat sukupolvet. 84 % ennustaa pitävänsä uransa aikana yli neljän viikon tauon. Vaikka naiset suunnittelevat taukoja ennen kaikkea huolehtiakseen muista – lapsista, vanhemmista sukulaisista – vapaa-aikaan liittyviä taukoja miehet ja naiset ottavat samassa suhteessa.

  • Y-sukupolvi on valmis omaksumaan uusia työskentelytapoja. Kolme neljäsosaa työelämässä olevista Y-sukupolven edustajista on kokopäivätyössä. Silti yli puolet heistä on avoimina uusille työskentelytavoille tulevaisuudessa, kuten freelance-, keikka- tai portfoliotyölle, jolloin toimeentulo ja ura muodostuvat useista työrupeamista. Maailmanlaajuisesti 34 % harkitsee yksinyrittämistä.

  • 93 % Y-sukupolvesta on halukkaita käyttämään omaa aikaansa ja/tai rahaansa kouluttautuakseen. Raportissa korostuu myönteinen korrelaatio ihmisten uralla menestymisen ja oppimisen ja oppimishalukkuuden välillä.

 ”Voi olla, että turvallisuushakuisuus työpaikkojen osalta kasvaa samassa suhteessa kuin talouselämän ja maailman epävarmuus, ennakoimattomuus ja nopeat muutokset lisääntyvät.  Samalla kuitenkin nähdään, että käytännössä toimeentuloa joudutaan kokoamaan useammasta lähteestä, ja työtä tehdään tulevaisuudessa monilla eri tavoilla. Jakamistalous-, vertaistalous ja alustatalous ovat kasvavia ilmiöitä, joilla on suuria vaikutuksia myös työmarkkinoihin ja työsuhteisiin”, Wilén pohtii.

”Huolimatta työsuhteiden muodoista tai kestosta työnantajien on joka tapauksessa löydettävä osaavaa henkilöstöä ja opittava uusia tapoja motivoida sekä sitouttaa ihmisiä, vaikka sitten lyhyeksikin ajaksi. Sukupolvesta riippumatta ihmiset haluavat kehittyä, tehdä itselle sopivia uravalintoja, saada lisää joustoa työhön ja päästä mukaan toimiviin työyhteisöihin, joissa heidän osaamistaan ja panostustaan arvostetaan. Se mikä toimii Y-sukupolvelle, toimii muullekin henkilöstölle. Y-sukupolven työelämäkäyttäytymisestä työnantajilla on vielä paljon opittavaa, ennen kuin seuraava ns. Z-sukupolvi on enemmistönä”, Wilén päättelee.

Lataa koko tutkimus!