Experiksen tarjoama IT-verkostokumppanuus siivittää kasvuun ja jatkuvaan kehittymiseen

IT-konsultointia, -kehittämistä ja -ulkoistuspalveluja tarjoava NerdyNet tuli Experiksen IT-kumppaniverkostoon vuonna 2017. Hyvin käynnistynyt yhteistyö on jatkunut jo neljä vuotta samalla kun toimeksiannot ovat monipuolistuneet. IT-kentässä verkostomalli on yleinen toimintatapa, jolla haetaan nopeutta, ketteryyttä ja täsmällistä osaamista toimintaympäristössä, jossa projektit elävät ja muuttuvat nopeasti ja jossa jatkuva teknologioiden kehittyminen ja vaihtuminen ovat sisäänrakennettuina.

– NerdyNetin näkökulmasta kumppaniyhteistyön on oltava selkeää, suoraviivaista ja tehokasta, toteaa toimitusjohtaja Jarno Laihi. –Meidän on tiedettävä ja ymmärrettävä tarkkaan, mitä tarjottu toimeksianto pitää sisällään ja minkälaista kompetenssia siihen vaaditaan, jotta osaamme allokoida kuhunkin tehtävään sopivimmat osaajat. Pienehkönä toimijana meille on kriittistä valita, minkälaisen kumppanin kanssa ja millaisissa loppuasiakkaissa me toimimme sekä miettiä, mitä lisäarvoa pystymme tuottamaan, Jarno tiivistää.

– Asiakkaidemme tarpeet ja vaatimukset elävät nopeassa tempossa, samoin spesifistä IT-osaamista edellyttävien projektien kesto ja laajuus, sanoo Experiksen alihankintaverkostosta vastaava Key Account and Partner Manager Niina Lindroos. –Pystyäksemme toimittamaan kulloinkin tarvittavia IT-kyvykkyyksiä meillä on oman henkilöstömme lisäksi oltava laadukas kumppaniverkosto, josta yksi hyvä esimerkki on NerdyNet.

Jarnon mukaan Experis on luotettava ja vakaa toimija, joka pystyy tarjoamaan kansainvälisiä, mielenkiintoisia ja kehittäviä projekteja IT-alan eturintamasta.
– Tällä on iso merkitys myös IT-konsulteillemme, heidän motivaatiolleen sekä ammattiosaamisen kehittymiselleen. IT-alalla jatkuva oppiminen on elinehto, ja kun pääsemme mukaan vaativiin asiakkuuksiin, pystymme tarjoamaan konsulteillemme työtä, jossa heidän osaamisensa pääsee paitsi oikeuksiinsa myös kehittyy ja monipuolistuu koko ajan, Jarno erittelee kumppanuuden hyötyjä.

– Hyvä näyttö asiakastyytyväisyydestä tulee Experiksen kansainvälisestä asiakkuudesta, jossa alun perin kuuden kuukauden kestoiseksi sovittu projekti on kasvanut ja monipuolistunut ja jatkuu edelleen. Tämä on myös erinomainen esimerkki siitä, kuinka konsultti vakuuttaa asiakkaan omalla osaamisellaan, tiimityötaidoillaan sekä kyvyllään ottaa haltuunsa laajempia kokonaisuuksia ja kasvaa tekemisen myötä, Niina avaa yhteistyön onnistumisia.

Kenelle projektipohjainen työskentely sopii?

­– Tietysti IT-projekteissa yksi tärkeimmistä onnistumiskriteereistä on kova eli tekninen osaaminen, jonka laatu ja ajantasaisuus on oltava kohdallaan. Mutta kyllä pehmeät taidot ja persoona vaikuttavat yhtä lailla lopputulokseen: henkilökemioiden on toimittava, ja mm. viestintätaidot ja mukautumiskyky erilaisiin projekteihin, organisaatioihin ja tiimeihin on ratkaisevaa, Jarno korostaa.

– Jonkinlainen riskinotto- ja riskinsietokyky projektipohjaisessa toimintamallissa tietysti tarvitaan. Mutta kyllä tähän malliin tottuneet konsultit näkevät uuden projektin aina mahdollisuutena, johon mennään innostuksella ja loppuasiakkaalle lisäarvoa tuottavalla asenteella.

Kokemuksen kartuttaminen, vaihtelevuus, jatkuva oppiminen ja nopeassa teknologisessa kehityksessä mukana pysyminen ovat valtava etu erilaisissa toimeksiannoissa työskentelyssä – laajan asiakaskunnan omaavan kumppanin kanssa monipuolisia ja kiinnostavia toimeksiantoja on useammin tarjolla.

”Olen asiantuntija mutta en myyjä.” –Tämä toteamus pitää paikkansa monen pätevän ja kokeneen IT-osaajan kohdalla: kaikki eivät halua tai osaa markkinoida, paketoida ja myydä omaa kyvykkyyttään tai siihen ei yksinkertaisesti ole aikaa. Tällöin on helpompi tulla verkoston kautta mahdollisimman valmiiseen pöytään, jossa toimeksiannot ovat määriteltyinä ja voi suoraan kääriä hihat ja ryhtyä työhön, Niina Lindroos summaa.

Laatu, toimitusvarmuus ja jatkuvuus houkuttelevat

­– Kyllä tässä yhteistyössä on parasta se, että on osaava ja vakaa kumppani, jolla on hyvä asiakaskunta, prosessit kunnossa ja joka seuraa ja kehittää yhteistä tekemistä jatkuvasti ja mittaa asiakastyytyväisyyttä. Tekemisen laatu on ihan omaa luokkaansa, viestintä toimii ja kaikki yhteistyön osapuolet pidetään tyytyväisinä, Laihi hehkuttaa.

Mikä on Experis IT-verkosto?

Tarjoamme IT-konsulteille, freelancereille sekä IT-yrityksille eripituisia asiakastoimeksiantoja ja -projekteja. Kumppaninamme sinulla on mahdollisuus saada toimeksiantoja ja hyödyntää koko asiakasverkostoamme.

Lue lisää mahdollisuuksista täältä